MENU

De organisatie

Palliatieve en terminale zorg

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Geldermalsen-Neerijnen is een stichting die het voor mensen, die ernstig ziek zijn en een beperkte levensverwachting hebben, mogelijk wil maken om thuis te kunnen sterven. 

Bestuur stichting

Voorzitter: dhr C. van Toorn
Secretaris: mw J.M.C. van den Dungen
Penningmeester: mw L. van Rossum
Algemeen lid: mw H. Gelms
Algemeen lid: mw. M. Briedé

Coördinatoren VPTZ

De twee coördinatoren van VPTZ zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de hulp en de vrijwilligers.
Elly Hol - de Bie, tel. (06)29 48 22 33 
Nicole van Burk, tel. (06)29 49 09 86

E-mail coördinatoren: vptzgeldermalsenneerijnen@gmail.com

Hebt u behoefte aan hulp, wilt u informatie of wilt u misschien vrijwilliger worden? 

Neem dan contact met één van onze coördinatoren.

Aan wie biedt VPTZ hulp? 

VPTZ biedt hulp aan alle inwoners van de gemeente Geldermalsen en de gemeente Neerijnen.

Vrijwilligers bieden steun in de laatste levensfase

Onze vrijwilligers geven tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase. De vrijwilligers ontlasten zo de familie en vrienden van de ernstig zieke. Zij brengen rust en bieden concrete hulp in de zorg.

Overige informatie

VPTZ is lid van de landelijke vereniging VPTZ Nederland, gevestigd in Amersfoort.

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER