MENU

Hulp aanvragen

Wilt u ons inschakelen? Dan kunt u zelf (de zieke, partner, familie of andere mantelzorger) een verzoek hiervoor bij ons doen. Ook professionele hulpverleners kunnen ons benaderen voor ondersteuning in de laatste levensfase thuis, uiteraard altijd in overleg met u. 

Na het eerste, meestal telefonisch, contact komt één van de twee coördinatoren bij u thuis om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken. Indien nodig kan er op korte termijn een vrijwilliger ter ondersteuning worden ingezet. De coördinator houdt gedurende de inzet contact met u en de vrijwilliger. We kunnen dan direct inspelen op veranderende behoeften en/of wensen.

Gratis hulp in de laatste levensfase

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp. Er is géén indicatie nodig van het CIZ.

Hulp aanvragen? 

Neem contact op met één van onze coördinatoren.

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER