MENU

De organisatie

Palliatieve en terminale zorg

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Geldermalsen-Neerijnen is een stichting die het voor mensen, die ernstig ziek zijn en een beperkte levensverwachting hebben, mogelijk wil maken om thuis te kunnen sterven. 

Bestuur stichting

Voorzitter: dhr. F. Ton
Secretaris: mw. J.van Aller
Penningmeester: mw. L. van Rossum De bestuursleden zijn op vrijwillige basis.werkzaam voor de stichting en ontvangen geen beloning.

Coördinatoren VPTZ

De coördinator van VPTZ is verantwoordelijk voor de organisatie van de hulp en de vrijwilligers.
Elly de Bie, tel. (06)29 48 22 33 

Hebt u behoefte aan hulp, wilt u informatie of wilt u misschien vrijwilliger worden? 

Neem dan contact met de onze coördinator.

Aan wie biedt VPTZ hulp? 

VPTZ biedt hulp aan alle inwoners van de gemeente Geldermalsen en de gemeente Neerijnen.

Vrijwilligers bieden steun in de laatste levensfase

Onze vrijwilligers geven tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase. De vrijwilligers ontlasten zo de familie en vrienden van de ernstig zieke. Zij brengen rust en bieden concrete hulp in de zorg.

Overige informatie

VPTZ is lid van de landelijke vereniging VPTZ Nederland, gevestigd in Amersfoort.

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER