MENU

STEUN ONS

Word vrijwilliger 

Interesse om vrijwilliger te worden? Ervaring is niet nodig. Lees meer over de opleiding en het werk van onze vrijwilligers. 

Word donateur

De inzet van onze vrijwilligers is gratis. Maar we maken wel kosten. De VPTZ ontvangt een subsidie, maar dit bedrag is helaas niet kostendekkend. Daarom zijn giften en donaties van harte welkom! Deze worden vooral ingezet voor de scholing en begeleiding van onze vrijwilligers.

Het rekeningnummer van de stichting is NL70INGB0008322233 t.n.v. VPTZ-Geldermalsen-Neerijnen. We hebben een ANBI status. Dat betekent dat giften aan VPTZ aftrekbaar zijn van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Het RSIN nummer van onze stichting is: 8162.69.476

We stellen het op prijs als u ons ondersteunt! 

Meer Informatie? Neem dan contact op met onze penningmeester mw. L. van Rossum. 

Vertel over ons

De meeste nabestaanden zeggen achteraf dat ze de hulp van de vrijwilligers eerder hadden moeten inroepen. Vaak is men niet (voldoende) op de hoogte van de mogelijkheden van vrijwillige palliatieve terminale zorg. Voor ons reden om flink aan de weg te blijven timmeren om de bekendheid van ons werk te vergroten. Help ons daarbij door anderen op ons bestaan te wijzen en deze website onder de aandacht te brengen.

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER