MENU

Vrijwilliger worden?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. Ervaring is niet nodig, het belangrijkste is dat u goed kunt luisteren en een groot hart hebt. 

Wat bieden wij vrijwilligers?

U brengt niet alleen iets mee, we hebben u ook iets te bieden waardoor u de mogelijkheid krijgt nieuwe talenten te ontwikkelen.
  • Scholing en trainingen (voor startende vrijwilligers en voor ervaren vrijwilligers) 
  • Gesprekken en bijeenkomsten met andere vrijwilligers


Opgeven en dan?

Eerst volgt een kennismakingsgesprek. Als dit gesprek u en ons goed bevalt, neemt u deel aan een introductietraining voor nieuwe vrijwilligers. Deze training bestaat uit zes bijeenkomsten. Tijdens deze training krijgt u praktische en theoretische oefeningen om te ontdekken of u geschikt bent voor het vrijwilligerswerk bij VPTZ. Na de introductietraining vindt er een evaluatiegesprek plaats waarin u en de coördinatoren aangeven of u daadwerkelijk aan de slag wilt/kunt als vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg. 

Aan de slag

Vrijwilligers van VPTZ zijn bereid om twee dagdelen of één nacht per week ingezet te worden. Dat betekent niet dat we ook daadwerkelijk elke week een beroep op u doen. Dat hangt af van de vraag naar vrijwilligers. Soms hebben we twee aanvragen per week, maar er zijn ook periodes waarin we geen aanvragen ontvangen. 

Duur inzet vrijwilligers palliatieve en terminale zorg

De duur van uw inzet verschilt per inzet. Soms bent u gedurende een periode van enkele weken bij een ernstig zieke aanwezig. Maar het komt ook voor dat u een paar dagen hulp en ondersteuning aanbiedt.

Verplichte jaarlijkse scholing

Door uw vrijwilligerswerk doet u veel ervaring op. Toch hechten we bij VPTZ ook aan scholing. Jaarlijks komen alle vrijwilligers zesmaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten behandelen we een onderwerp dat te maken heeft met het werk, krijgt u bijscholing en is er gelegenheid om ervaringen met andere vrijwilligers uit te wisselen.  Daarnaast volgt u jaarlijks een training van het Landelijk Steunpunt VPTZ. Ook hierbij is de uitwisseling van ervaringen met vrijwilligers van andere VPTZ-organisaties van groot belang.

Interesse om vrijwilliger te worden bij VPTZ?

Neem dan contact op met de coördinator. 

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER